Mètode Feldenkrais per nadons

Moshe Feldenkrais va ser un dels pioners de la Neuroplasticitat, va trobar com vincular el mètode amb la capacitat del cervell per canviar-se a ell mateix.

En el desenvolupament del nen, existeixen diferents etapes. En cadascuna d’elles es crea un aprenantatge que cada mes anirá avançant cap un objectiu, posar-se de peu i caminar.

A vegades i per motius diferents, el nadó té dificultats per realitzar les transicions entre etapes.

Amb el mètode Feldenkrais per nadons busquem la manera de trobar estímuls a través de moviments per ajudar al nen a reajustar i aprendre tots aquells pasos que el portaran a poder realitzar tot el seu desenvolupament amb éxit.

No només trobem la manera d’ajudar al nen a reconéixer tota una serie de cadenes de secuencies de moviments, si no que creem una xarxa d’estímuls per acompanyar, no tant sols al nen si no també als pares, ensenyant-los com estimular al nen a través de petits moviments en el seu dia a dia, en el joc, al canviar-lo, al agafar-lo, al sostindre’l, etc. Tot aixó reforçarà el seu propi desenvolupament.

Aquest metode esta indicat per nens:
  • Prematurs
  • Amb dificultats sensorials
  • Autisme
  • Tortícolis congènita
  • Nens amb un retràs en el seu desenvolupament
  • Hemiplègies
  • Nens amb dislèxia
  • Nens amb poca coordinació, etc

Si t’interesa veure un cas real que estem tractant fes clic aquí