“Crec que conèixer-se a si mateix, és el més important que un esser humà pot fer a favor seu”

Moshé Feldenkrais

Que fàcil és quan tot funciona, oi?

Això ho valorem en el moment que tot trontolla. Aquest exemple el relaciono amb la salut. Les persones a vegades som així, no fem cas del nostre cos. Hi ha un diàleg intern que moltes vegades no tenim en compte. La meva feina és similar a la d’un psicòleg que posa pau i seny dins del cervell. Em refereixo al cos i la ment. Aquesta és la meva labor: desxifrar quin idioma parla cada cos i ajudar cada persona a aprendre el seu idioma amb l’aprenentatge somàtic.

Algun cop has pensat quin és el teu idioma?

L’ATELIER DEL COS | Espai d’aprenentatge i rehabilitació funcional