Rehabilitació funcional

La rehabilitació funcional significa la recuperació de les funcions perdudes a nivell corporal. El treball se centra en reforçar i millorar el funcionament del sistema musculoesquelètic i nerviós, millora dels sentits, habilitats motores, entre altres.

L’objectiu principal és ajudar a recuperar les activitats diàries com les relacionades amb el treball o l’oci. També la forma física, treballant articulacions i músculs per a aconseguir un equilibri físic i mental.

En la primera visita, realitzo un estudi de la persona, on observo i valoro les necessitats i el tractament a realitzar.

Les capacitats
Les limitacions
Els objectius
Altres

El resultat és un pla específic per a cada persona amb l’objectiu d’adaptar les necessitats individuals de cadascun.

El treball de membres superiors (Espatlles, braços, mans)
La coordinació d’ull/mà
Reeducació postural
Activació muscular
Activació articular
Coordinació i mobilitat
Treball de força, flexibilitat, mobilitat, etc.